Nordiska museet vill ge bort flottningshistoria

Flottningens historia har sedan 1980 visats i Gysinge på Dalälvarnas flottningsmuseum, ett museum som grundades för att att genom vård och bearbetning av material belysa flottningens historia på platsen för den tidigare flottningsdepån i Gysinge.

Museets alla föremål, som skildrar flottningens stora betydelse för sågverksnäringen, både kulturhistoriskt och ekonomiskt, ägs av Nordiska museet. De förvärvades speciellt för Flottningsmuseet och hör inte till Nordiska museets vanliga samlingsområde.

Under de senaste åren har Flottningsmuseet haft osäker finansiering. I den händelse Flottningsmuseet skulle upphöra har Nordiska museets nämnd beslutat att erbjuda stiftelsen Dalarnas museum hela föremålsgruppen som gåva.

– Det är vår förhoppning att Dalarnas museum tar emot den generösa gåvan. För Dalarnas museum borde föremålsgruppen vara av största intresse eftersom Dalälven är Sveriges äldsta industriella flottled. Här flottades redan på 1600-talet brännved till Falu koppargruva, säger Christina Mattsson, styresman på Nordiska museet.

(2008-11-01)