Nu undersöks Osmundvraket från 1500-talet

Marinarkeolog vid Osmundvraket. Foto: Jim Hansson/Vrak – Museum of Wrecks

Foto: Jim Hansson/Vrak – Museum of Wrecks

Ett välbevarat skeppsvrak från Gustav Vasas tid hittades för två år sedan vid dykningar i Stockholms mellersta skärgård. Det ålderdomligt byggda skeppet ligger tungt på botten med en unik last av s.k. osmundjärn. I den gånga veckan inledde marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks dykningar och provtagningar av Osmundvraket och hoppas kunna bidra med ny kunskap om järnhandeln och svensk historia.

Skeppet, som ligger på 30 meters djup, väckte uppståndelse när det upptäcktes för två år sedan. En av masterna, stormasten på det välbevarade vraket, står fortfarande på sin plats och pekar mot ytan och ombord finns en mycket uppseendeväckande last – fler än 20 tunnor med osmundjärn. Tidigare har endast enstaka fynd av osmundar gjorts. Ett fåtal vrak med osmundjärn i lasten har påträffats i Östersjön, och Osmundvraket är det första på svenska vatten.

Skeppet har medeltida nordiska drag, men är troligen från första hälften av 1500-talet och kan vara av skeppstypen holk. Holk var en benämning på de största handelsskeppen som även konkurrerade med koggarna under en period. Verktyg och köksredskap har påträffats ombord. Bland annat står en stor koppargryta fortfarande i den murade spisen.

– Aldrig tidigare har man hittat såhär mycket av det betydelsefulla osmundjärnet på en och samma plats i Sverige, berättar Jim Hansson, en av de marinarkeologer som nu arbetar med att undersöka Osmundvraket

Under veckan har marinarkeologerna undersökt både skepp och last på Osmundvraket. Tidigare har fem osmundar och ett stångjärn bärgats och analyserats, men nu ska prover tas även från ett antal andra tunnor med okänt innehåll. De filmar skeppet noga för att skapa en tredimensionell bild av vraket som ska visas i det nya museet Vrak – Museum of Wrecks.

Marinarkeologerna ska även ta nya prover för att åldersbestämma skrovet med hopp om att se när och var skeppet byggdes. Trätunnorna med osmundar är sedan tidigare konstaterade att vara från 1540-talet och träet växte i Baltikum.

Skiss av Osmundvraket. Bild: Alexander Rauscher.

Skiss av Osmundvraket. Bild: Alexander Rauscher.

Resultaten väntas kunna skriva om Sveriges järnhistoria. Förhoppningsvis kan undersökningen bidra till att vi får reda på hur skeppen såg ut som seglade med osmundjärn och till vilka hamnar i Europa som man exporterade detta mytomspunna ämnesjärn.

Denna undersökning ska ligga till grund för en större undersökning som planeras till 2021 i ett internationellt samarbete med polska och tyska marinarkeologer och forskare.

(2020-05-10)

Se även Unikt vrakfynd belyser järnexportens historia (2020-03-30)