Ny spelplan för spel om pengar i Sverige

AB Tipstjänst startade verksamheten år 1934 med syftet att erbjuda Stryktipset, Pooltipset och Siffertipset. Helgen den 20-21 oktober 1934 markerar starten på det spelmonopol som upprätthölls i närmare ett sekel framåt. Först den 1 januari 2019 luckrades de statliga aktörernas ensamrätt på spel om pengar upp då delar av spelmarknaden öppnades för konkurrens genom en ny spellag.

Man kan säga att de senaste årens ständigt ökande konkurrens från utländska spelbolag och nätcasinon tvingade regeringen att 2017-2018 slutligen se över lagstiftningen kring spelmonopolet. Från regeringens perspektiv är det kundperspektivet och konsumentskyddet som är det centrala med den nya regleringen. Samtidigt ska ej förglömmas att staten får ökade skatteintäkter till följd av regleringen.

En delvis ny spelplan

Dåvarande Lotteriinspektionen öppnade i augusti 2018 för utländska spelbolag att ansöka om licens i Sverige. De första licenserna beviljades i november 2018 och varje spelbolag och online casino med licens kunde den 1 januari 2019 börja erbjuda spel till svenska spelare under samma förutsättningar som Svenska Spel. I maj 2019 hade den nyinrättade myndigheten Spelinspektionen beviljat licens till omkring 80 spelbolag.

Genom den nya spellagen har konkurrenssituationen för spel i Sverige förändrats i stor utsträckning. Numera har staten inte längre monopol på spel på sport och casino. Aktörer som tidigare erbjöd spel i Sverige från jurisdiktioner som Malta och Gibraltar kan numera erbjuda spel under svensk licens på casino och odds. Två förutsättningar är att bolagen betalar vinstskatt på 18% på nettot och följer spellagens regler om konsumentskydd.

En annan effekt av lagen är att även Svenska Spel ges ökade möjligheter att konkurrera. Omedelbart när spelmarknaden öppnade i januari 2019 lanserade Svenska Spel ett eget casino på nätet. Det är dessutom ingen blygsam satsning, utan en rejäl sådan.

Det är samtidigt inte hela spelplanen som har ritats om. Staten har behållit ett monopol för en hel del spelformer, däribland Lotto och Triss. Dessa spelformer är faktiskt de som har absolut lägst vinstdelning och därmed ger mest intäkter till staten.

De tidigare monopolen står starkt

Bara några månader in på 2019 stod det klart att de tidigare monopolen Svenska Spel och ATG inte drabbats nämnvärt av den nya konkurrenssituationen. Av den totala spelomsättningen på casino med licens, odds och andra spel i Sverige under det första kvartalet 2019 stod Svenska Spel för cirka 37% (2,23 miljarder av 6,0 miljarder). Adderas ATG:s nettoomsättning på 1,067 miljarder stod de tidigare monopolen för hela 55% av omsättningen.

Huruvida situationen kommer att se likadan ut i framtiden är oklart. Det går dock att hitta viss ledning i hur andra tidigare monopolmarknader har utvecklats efter avreglering.

Från monopol till konkurrensutsatta marknader

Spelmonopolet är det senaste av legala monopol som luckrats upp eller helt konkurrensutsatts i Sverige under de senaste decennierna. Utvecklingen har sedan sent 1970-tal gått mot en större liberalisering och avreglering av större marknader.

TV-monopolet var det första större monopolet att falla i Sverige. Starten på processen att avreglera marknaden gick i och med att TV3 började sända över satellit. Året var 1987. I början av 1990-talet beslutade regeringen Bildt att marknaden var mogen för en liberalisering, med resultatet att bland annat TV4 fick sändningstillstånd.

Under 1990-talet avreglerades också telemarknaden, postmarknaden, järnvägen och inrikesflyget. Apoteket fick konkurrens 2009 och besiktningsmarknaden öppnade för konkurrens 2010.

De tidigare monopolbärarna på de olika marknaderna har lyckats olika väl med att befästa sina positioner. På elmarknaden är den statliga aktören Vattenfall bara en av hundratals aktörer. Även på telemarknaden är konkurrensen både stor och sund. Inom post och distribution gäller raka motsatsen. Här har Postnord en särställning. Detsamma kan sägas om järnvägstrafiken där SJ dominerar.

En stor förutsättning för att ett monopolföretag ska kunna befästa en dominerande position efter konkurrensutsättning är att inträdesbarriärerna är höga. Så är inte fallet på spelmarknaden. Investeringarna som krävs för att öppna ett spelbolag eller nätcasino med licens är inte av det större slaget. Enligt klassisk ekonomisk teori torde därför Svenska Spels och ATG:s marknadsandelar kontinuerligt minska i framtiden.