Nya fynd vid vraket efter skeppsvraket Mars utanför Öland

Dykaren Richard Walker undersöker en trefotsgryta från Mars kök. Foto: Kirill Egorov/Ocean Discovery

Dykaren Richard Walker undersöker en trefotsgryta från Mars kök. Foto: Kirill Egorov/Ocean Discovery

Sedan början av juni pågår fortsatta undersökningar av skeppsvraket Mars på havsbotten utanför Öland. Årets undersökningar har haft som huvudmål att söka av botten runt själva skrovet med hjälp av robotkameror och djupdykare. Dessa områden har visat sig vara mycket rika på olika föremål och utrusning från vraket.

Mars byggdes av Erik den XIV år 1563 och var ett av samtidens allra största och modernaste krigsskepp. Hon gick till botten redan året efter i ett sjöslag mot en dansk och lybsk flotta. Fartyget återfanns år 2011 på drygt 70 meters djup och sedan dess i olika etapper undersökts av marinarkeologer och dykare.

Botten runt själva skrovet är mycket rik på fynd från fartyget. Det rör sig om vardagsföremål som keramik och krus men också i stor utsträckning krigstillbehör och vapen. Speciellt spännande är de ombordvarandes personliga utrustning och beväpning. Projektet pågår för fullt och det görs dagligen nya fynd.

De marinarkeologiska undersökningarna av Mars sker under vetenskaplig ledning av det marinarkeologiska forskningsinstitutet. MARIS, vid Södertörn högskola och är ett samarbetsprojekt med dykorganisationen GUE, Västervik Museum, Ocean Discovery och företaget MMT. I årets undersökningar deltar ett internationellt dykarlag om femton personer samt ett tiotal forskare.

(2018-06-11)

Läs även Vrakletarna säkra: Det är Mars som hittats (2011-11-01)