Hälsoläger på slott var vapenträning

Minnesstenen vid Mauritzbergs slott. Foto: Robert Nygren

Minnesstenen vid Mauritzbergs slott. Foto: Robert Nygren

Hälsoläger var en täckmantel för militär utbildning för unga norrmän som flytt från den tyska ockupationen under andra världskriget. Mauritzbergs slott utanför Norrköping var en platserna där ”polistrupperna” tränades och där restes i går en minnessten med texten ”Norge takker for militaer hjelp på Mauritzberg 1943-1945”. Stenen överlämnades på Norges vägnar av försvarsattaché överste Øystein Limoseth vid norska ambassaden i Stockholm.

Läs artikeln på P4 Östergötland

(2018-06-12)