Nya undersökningar vid sjunkna S/S Hansa

Passagerarfartyget S/S Hansa vid kaj i Visby. Foto från Nordiska museets arkiv

S/S Hansa vid kaj i Visby. Foto från Nordiska museets arkiv

Gotlänningarna Jacob Ringbom och Lars Kruthof har ägnat tio års forskning om Hansakatastrofen. Den 11–15 september genomför de tillsammans med stiftelsen Voice of the Ocean undersökningar vid S/S Hansas vrak. Målet är att hitta ytterligare pusselbitar kring Hansas förlisning.

Fartygskatastrofen inträffade den 24 november 1944 när passagerarfartyget S/S Hansa träffades av en sovjetisk torped och sammanlagt 84 människor omkom. För cirka tio år sedan startade Jacob Ringbom och Lars Kruthof sin forskning.

– Det började med en föreläsning på dagen för 70-årsminnet, som handlade om katastrofen och om människorna ombord. Arbetet ledde till att intresset ökade och vi tog beslutet att skriva en bok om Hansakatastrofen och om människorna på Hansa, säger Lars Kruthof, som är programansvarig på Gotlands Museum.

Under arbetet med boken inleddes ett samarbete med stiftelsen Voice of the Ocean. Stiftelsen har i över trettio år ägnat sig åt att utforska och dokumentera undervattensvärlden och har tidigare bland annat hittat den försvunna DC:3-an år 2003. Genom samarbetet uppkom tanken på att skapa en museiutställning om Hansakatastrofen som visas från och med sommaren 2024 på Gotlands Museum.

Utställningen kommer dels att bygga på Jacob Ringbom och Lars Kruthofs forskning, dels på de nya bottenundersökningarna som görs på vrakplatsen med hjälp av undervattensfarkoster.

–Det finns fortfarande eventuella svar på Hansas gåta som kan hittas vid dessa undersökningar. Vi har varit i kontakt med anhöriga som visat ett stort intresse för att hitta några av de sista pusselbitarna. De anhöriga som vill, har dessutom möjlighet att skicka med blommor som vi sprider i havet på onsdagen, säger Lars Kruthof.

Den etiska aspekten kring undersökningarna och att närma sig Hansa med värdighet är oerhört viktig, poängterar stiftelsen Voice of the Ocean och representanter från Gotlands Museum. Instrumenten som används vid undersökningen kommer inte att vidröra vraket eller löst liggande lämningar intill eller på Hansa och inga föremål kommer att bärgas från vrakplatsen. Den del av undersökningen som innefattar videoinspelning och fotografering kommer inte att publicera bilder av eventuella kvarlevor.

– Vi närmar oss Hansa med den respekt som en vrakplats med förolyckade människor kräver. Undersökningen är medveten om och tar hänsyn till de etiska aspekter som alltid omger vrak med kvarlevor, säger Martin Widman från Voice of the Ocean.

(2023-09-08)