Linnébreven görs tillgängliga på Internet

Carl von Linné var en flitig brevskrivare livet igenom. Otaliga försändelser av fröer och växter kom också med breven från kollegor, och de lärjungar som ibland med livet som insats utforskade främmande länder. De cirka 5 000 brev som bevarats från och till Carl von Linné handlar inte bara om vetenskapliga upptäckter och resor, utan också om familj, vänner och vardagsliv.

Brevskatten görs nu tillgänglig för alla på Internet, genom det internationella forskningsprojektet Linnaean Correspondence. Syftet är att publicera alla breven på nätet, ett projekt helt i linje med Linnés uppfattning om värdet av det skrivna: ”Denna dyra samling af bref vore värd att göras public, som den innehåller många hundrade bref, uti hvilka afhandlas alt märkvärdigt …”

Svenska Linnésällskapet är huvudman för Linnekorrespondensen. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond med stöd av Kungliga Vetenskapsakademien, Uppsala universitet och Uppsala universitetsbibliotek samt The Linnean Society i London. Projektet skildras också just nu i en utställning på Postmuseum i Stockholm.

(2007-05-23)