Nytt museum i Gränna

Den 18 maj öppnar nya Grenna museum – Andréexpeditionen – Polarcenter (f.d. Andréemuseet). Det nya museet ligger i nybyggda Grenna Kulturgård som i färdigt skick också kommer att inrymma turistbyrå, kommun- och skolbibliotek.

Samtidigt öppnas etapp 1 av utställningen om Andrées Polarexpedition. Här presenteras expeditionen på ett nytt sätt med fokus på bildmaterialet i nya dimensioner och besökarna kan förflytta sig till Arktis med hjälp av ny interaktiv teknik.

– Efter tio års planerande har visionen förverkligats – ett nytt museum med utvecklingspotential, som i Grenna Kulturgård med dess verksamheter har förutsättningar att bli en spännande och kreativ mötesplats, säger museichefen Håkan Jorikson.

Sommaren 2003 skall Polarcentret stå klart. Med utgångspunkt från Andrées polarexpedition skall det belysa dagens polarforskning i Arktis och Antarktis. Ambitionen är att skapa kontakt mellan polarforskningens historia, nutid och framtid. Polarcentret ska bli ett kunskapscentrum där forskare, skolklasser och den intresserade allmänheten skall mötas och få nya kunskaper och insikter.

(2002-05-13)