Regeringen skyndar på återlämnande av samiska kvarlevor

Gamla begravningsplatsen i Lycksele. Foto: Skogsmuseet i Lycksele

Gamla begravningsplatsen i Lycksele där samiska kranier från Historiska museet återbegravdes 2019.
Foto: Skogsmuseet i Lycksele

Regeringen ger Riksantikvarieämbetet i uppdrag att analysera förutsättningarna för identifiering och återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor samt lämna förslag till hur dessa processer kan underlättas. Regeringen har också beslutat att Uppsala universitet får överlämna mänskliga kvarlevor från arton individer av samiskt ursprung till Sametinget för att återbegravas.

Samiska föremål och mänskliga kvarlevor finns i dag i samlingar vid ett antal museer och universitet runtom i landet. Dessa har tillkommit samlingarna på olika sätt, vissa i samband med rasforskning. Krav på återförande av föremål och kvarlevor har rests bland världens urfolk sedan 1970-talet.

– Återlämnande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor handlar om en försoningsprocess mellan urfolken och statsmakterna, men det är samtidigt en komplicerad process som kräver noggranna utredningar och avvägningar som ibland kan vara svåra. Varje fall är unikt och måste utgå ifrån de förutsättningar som gäller i varje enskilt fall. Nu vill regeringen påskynda arbetet med att underlätta dessa processer, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Uppdraget till Riksantikvarieämbetet innebär att myndigheten ska analysera förutsättningarna för att identifiera och återbörda samiska föremål och mänskliga kvarlevor, samt ett sammanhållet regelverk kring detta. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sametinget och flera andra berörda aktörer. En redovisning av uppdragets första del ska lämnas till Kulturdepartementet senast den 6 oktober 2023, medan hela uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2024.

Regeringen har också beslutat att Uppsala universitet får överlämna mänskliga kvarlevor från arton individer av samiskt ursprung med härkomst från ödekyrkogården i Rounala till Sametinget för att återbegravas.

– Det samiska folket har historiskt drabbats hårt, bland annat genom de gravplundringar och undersökningar som gjordes för den rasbiologiska forskningen. Det kan aldrig göras ogjort, däremot måste vi lära oss av historien och göra vårt yttersta för att den inte upprepar sig. Det känns bra att regeringen nu har beslutat att Uppsala universitet får lämna över dessa kvarlevor till Sametinget så att de kan återbegravas på den ursprungliga viloplatsen Rounala ödekyrkogård, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Kvarlevorna förvaltas i dag av universitetsmuseet Gustavianum. Universitetets begäran har föranletts av att Sametinget har begärt att kvarlevorna överlämnas till dem för att återbegravas på ursprunglig plats.

(2022-12-19)

Se även Amnesty kräver att samiska kvarlevor återlämnas från museum (2020-10-26)