Svenska romers historia har i stort sett varit osynlig på de svenska museerna, men nu startas ett projekt som under det kommande året ska lyfta fram det förlorade kulturarvet. [Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/6136335