Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Historiska museet
16 mars – 1 september 2024

Vandringsutställningen Ohtsedidh. Foto: Jenny Marchi/Historiska museet

Foto: Jenny Marchi/Historiska museet

Det finns inte bara en samisk historia, utan många. Ohtsedidh är ett sydsamiskt ord, som betyder att ”söka” eller ”leta”. Vandringsutställningen Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige vill bidra med kunskap om den äldre samiska kulturen och synliggöra en för många, okänd historia, om en långvarig samisk närvaro i det mellansvenska området.

Ohtsedidh är producerad av Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Västmanlands läns museum och Stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum och ingår i ett större forskningsprojekt. I utställningen berättas genom texter och bilder om samiskt liv och kulturarv under generationer.

– Vi är väldigt tacksamma över att få möjligheten att visa utställningen hos oss. Det här är ett viktigt kulturarv för Sverige, som allt för länge inte synts på våra museer i den utsträckning som det borde, säger Åsa Marnell, chef för Historiska museet.

Besökarna kan även se utvalda samiska föremål ur Historiska museets samlingar, bland annat en väskbygel, en skåltrumma och skedar av horn eller ben. Skedarna är hittade i centrala Sigtuna som var en utpräglad handelsplats och dateras till 1000–1100-tal.

Den samiska trumman med målade figurer är gjord av renskinn som sytts fast med sentråd över en skål av furu. Trumman som använts i religiösa ceremonier kommer troligen från området norr om Ume älv och är tillverkad under 1600-talet. Den lämnades in till Historiska museet 1933 av en adelsfamilj, som lär ha fått trumman som gåva av Carl von Linné under 1700-talet.

Utställningen är gjord för målgruppen ”skola årskurs 4–9”, men passar enligt museet samtliga besökare.