Operation Rädda Radiobunkern

Radiobunkern vid Bodens fästning hotas av rivning, men en interimsstyrelse av radioräddare skall nu se till att bunkern och dess historia bevaras bevaras. Boden Radio byggdes 1914 för att säkerställa kontakterna mellan riksledningen och det nybyggda försvarslåset i norr, Bodens fästning.

Läs artikeln på Norrbottens-Kuriren

(2010-02-13)