Lantmäteriets ortnamnssektion har skickat ut brev till över 800 fastighetsägare i Vilshärad för att grundligt utreda stavningen. Skall det vara Villshärad eller Vilshärad? Ortnamnssektionen är mest intresserad av argumenten. Och här är kunskapen om den egna bygdens historia viktig. [HP]

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/tvist-om-vilsh%C3%A4rad-avg%C3%B6rs-med-folkomr%C3%B6stning-1.1742919