Ortnamnsvist i Vilshärad

Lantmäteriets ortnamnssektion har skickat ut brev till över 800 fastighetsägare i Vilshärad för att grundligt utreda stavningen. Skall det vara Villshärad eller Vilshärad? Ortnamnssektionen är mest intresserad av argumenten. Och här är kunskapen om den egna bygdens historia viktig.

Läs artikeln på Hallandsposten

(2010-10-10)