Dykningar skall avslöja linjeskeppet Dygden

Är det verkligen vraket efter krigsfartyget Dygden som ligger i vattnen utanför Karlskrona? I veckan kommer arkeologer från Statens maritima museer att försöka besvara den frågan.

I våras lokaliserade Marinmuseum och Marinen ett vrak i vattnen utanför Karlskrona. Efterforskningar av intendent Hans Lineskär pekade på att vraket skulle kunna vara linjeskeppet Dygden som efter en brand ombord exploderade och sjönk 1793.

Filmbild från Dygdens vrak
Filmbild från Dygdens vrak. Bild från marinens film.

– Sannolikheten är mycket stor att det är Dygden som ligger på platsen, men vi måste ändå kontrollera ordentligt så vi är ett hundra procent säkra, förklarar Patrik Höglund, marinarkeolog vid Sjöhistoriska museet.

Dygden är det enda av skeppskonstruktören Fredrik Henrik af Chapmans linjeskepp som finns kvar i svenska vatten. Att hon var bemannad och fullt utrustad när hon sjönk gör henne extra intressant.

– Vi kommer inte att göra några utgrävningar i det här skedet, utan det handlar i första hand om dokumentation och mätningar. Och så kommer vi att ta träprover för årsringsdatering och leta efter bevis som styrker själva händelseförloppet när hon förliste, säger Patrik Höglund.

Modell av linjeskeppet Kronprins Gustav Adolf
Linjeskeppet Kronprins Gustav Adolf är av samma typ som linjeskeppet Dygden. Skeppsmodellen finns på Marinmuseum.
Foto: Jörgen Ragnarsson

Linjeskeppet Dygden byggdes på Karlskronavarvet som ett av tio systerfartyg och sjösattes 1784. Hon deltog bland annat i sjökriget mot Ryssland 1788-90. Fartyget konstruerades av den kända skeppsbyggmästaren Fredrik Henrik af Chapman. Ritningarna finns bevarade hos Statens maritima museer och flera modeller som visar hennes fartygstyp finns att se på Marinmuseum. Hennes galjonsbild bärgades efter förlisningen och finns idag att se på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

(2010-10-11)

Se även: Svenskt krigsfartyg återfunnet utanför Karlskrona (2010-04-14)