I Linköping görs nu ett stort arbete för att restaurera och bygga om parkerna vid slottet och stadsbiblioteket. Slottsarkitekten Mats Fredriksson berättar att de historiska miljöerna ska återskapas. [P4 Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/6136457