Patent- och Registreringsverkets jubileumsutställning 1941

År 1941 firade Patent- och Registreringsverket (PRV) 50 år som självständig myndighet. En viktig del av firandet var en utställning på Tekniska museet med titeln Idé – Patent – Produkt. I sin avhandling utgår Isabelle Strömstedt från Idé – Patent – Produkt för att undersöka hur den användes för att främja patentverket och dess synpunkter.

Detta görs genom en mikrohistorisk studie influerad av teoretiskt grunder från narratologi, storytelling och materiell kultur. De övergripande forskningsfrågorna om vilka berättelser som presenterades i utställningen och hur dessa berättelser återfanns i planeringen och de visade föremålen besvaras genom material från Tekniska museets och PRV:s arkiv.

Att studera planeringen av utställningen ger kunskap om PRV:s inflytande på utställningen, samarbetet mellan museiföreträdare och PRV:s utställningskommitté samt hur utställningen motiverades när PRV sökte medel. I granskningen av utställningen valde Strömstedt tre föremål – patent, uniformer och uppfinningar – som var särskilt intressanta som representationer av patentsystemets materialisering.

Utställningskommittén använde dessa föremål för att etablera en berättelse om PRV som en pålitlig, effektiv och byråkratiskt ämbetsverk som ett svar på negativa pressrapporter. Museipersonalen använde föremål ur museisamlingen för att etablera PRV och patentsystemet som väsentliga i huvudberättelser om uppfinnarens och svensk uppfinningsrikedom.

Genom att studera Idé – Patent – Produkt bidrar denna avhandling till den befintliga forskningen om immateriella rättigheter genom att undersöka hur patentverket använde ett firande för att visa upp de positiva aspekterna av patentsystemet.

Isabelle Strömstedt:
The Patent Office on Display. Intellectual Property in the Public Eye
Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet
Disputation: 22 september 2023