Patriotiska Sällskapets Kulturarvsmedalj till Antonia och Viveca Ax:son Johnson

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och medaljörerna Viveca och Antonia Ax:son Johnson. Foto: Erik Mårtensson/Scanpix

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och medaljörerna Viveca och Antonia Ax:son Johnson. Foto: Erik Mårtensson/Scanpix

Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för bevarande av svenskt kulturarv överlämnas av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson får medaljen för långsiktigt arbete med bevarandet av bruket Engelsberg samt för att ha utvecklat Engelsbergsarkivet, ett av Sveriges största privata industrihistoriska arkiv.

– Kungliga Patriotiska Sällskapet belönar Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson för att uthålligt fört vidare familjens arv i form av Engelsbergs bruk som varit i dess ägo sedan 1916. Det är en unik sammanhållen bruksmiljö och där finns även ett av Sveriges största privata arkiv som tillgängliggör vår historia för framtida generationers forskare. Genom bevarandet av arkivet och vitalisering av platsen har vi möjlighet att ta del av en unik kultur- och industrihistoria. Det är framsynt och håller vårt kulturarv – i detta fall även världskulturarv levande, säger Johan Nordenfalk, ordförande i Kungliga Patriotiska Sällskapet.

– Det är en stor ära och med lika stor glädje som vi tar emot denna utmärkelse som vi också uppfattar som en erkänsla även för tidigare generationers framsynta insatser samt av alla de som arbetat och arbetar vid bruket och arkivet, säger Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson.

Kungl. Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på drygt 300 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med sällskapets medaljer premieras bland annat uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Kulturarvsmedaljen är ny och har bara delats ut en gång tidigare. Guldmedaljen har kungens bild samt bärs i gulgrönt band.

År 1916 förvärvades Engelsberg av Axel Ax:son Johnson. Det är det enda privatägda världsarvet i Sverige och ett av de få i världen. Under snart 100 år har familjen Ax:son Johnson, via Nordstjernan AB finansierat och varsamt vårdat och underhållit bruket i enlighet med Unescos rekommendationer och tack vare denna långsiktiga satsning finns bruket bevarat för eftervärlden.

Engelsbergs bruk, med sina historiska rötter i medeltiden och Engelbrekt, utgör en särpräglad historisk miljö och förklarades som byggnadsminne år 1974. År 1993 upptogs Engelsbergs bruk på Unescos världsarvslista, i egenskap av sitt värde som intakt industrimiljö från perioden 1600-1800-talet.

I Engelsbergsarkivet finns i princip samtliga handlingar bevarade från de företag och organisationer som ägts av familjen Ax:son Johnson. I arkivet förvaras således ett tvärsnitt av Sveriges industrihistoria under 1900-talet. I det pågående digitaliseringsprojektet transkriberas strax under 100 000 brevsidor från grundaren Axel Johnsons tid, som kastar nytt ljus på Sveriges ekonomiska historia och en av våra mest färgstarka entreprenörer och hans familj under industrialismens genombrott.

(2013-12-02)