Nästa år är det hundra år sedan det första världskriget bröt ut och 75 år sedan det andra inleddes. Kubakrisen 1962 hotade att utlösa ett tredje världskrig. Kalla kriget skrämde världen med terrorhot och kapprustning. Händelser som starkt påverkade hela Europa.

Vilka spår sätter dessa världshändelser och kriser i det europeiska kulturarvet och i Sverige? Konflikter pågår runt om i världen och människor flyr till andra länder, inte minst till Sverige. Människor med berättelser och minnen gör avtryck i kulturarvet nu och i framtiden. Spåren finns i allt från förhistoriska byggnader, fästningar, slott, fornborgar, parker, minneslundar, minnesmärken, ransoneringskort, film och musik, kläder och rustningar, till berättelser om särskilda händelser och människor.

På Kulturarvsdagen den 14 september nästa år blir temat ”I krigets spår”. Kulturarvsdagen har arrangerats i över 25 år, alltid den andra söndagen i september. Syftet är att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Vid olika evenemang runt om i landet visas kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar och historierna kring dessa berättas, varje år utifrån ett nytt tema.

– De senaste åren har över 150 lokala arrangemang från norr till söder lockat tusentals besökare. Nu vill vi uppmuntra alla som vill delta med egna aktiviteter på temat att anmäla dem på Riksantikvarieämbetets hemsida, säger Agneta Gardinge, som är samordnare för Kulturarvsdagen i Sverige.

– Några tänker säkert på barkbröd och kaffesurrogat, men man kan tänka sig allt från berättarkvällar där man utbyter minnen, till cykelturer eller visningar i krigens spår. Alla är välkomna som arrangörer, såväl privatpersoner som organisationer, säger Gardinge.

Varje år under september månad arrangeras kulturarvsdagar runt om i Europa som en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program – European Heritage Days. Alla 49 stater som är parter till Europeiska kulturkonventionen deltar och antalet årliga besökare uppskattas till cirka 20 miljoner på över 30 000 lokala arrangemang.

Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare av Kulturarvsdagen i Sverige, i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Mer information och anmälan finns på: www.raa.se/kulturarvsdagen