Politisk kamp och punk i Stockholm 1985–1989

Vårt 80-tal är en fotobok om husockupationer och politisk aktivism med bilder tagna av ungdomar under fester, aktioner och vardag åren 1985–1989 i Stockholm.

Mellan 1985 och 1989 ockuperades flera rivningshotade hus i Stockholm. Ungdomarna som genomförde protestaktionerna menade att fastighetsägarna medvetet lät husen förfalla i ren spekulation i väntan på att marknadspriserna skulle gå upp.

”Med tanke på att bostadsbristen då som nu var enorm, protesterade vi mot att fullt beboeliga hus stod tomma. Alla husen som vi ockuperade på 80-talet står kvar än idag, om det är på grund av oss låter vi vara osagt.”

Bilderna är nu 30 år senare kommenterade och placerade i ett sammanhang av dem som då var med, och visar upp ett material och ett stycke Stockholmshistoria som aldrig tidigare publicerats i bokform.

Vårt 80-tal.  Politisk kamp och punk i Stockholm 1985–1989
Stockholmia Förlag
Utkom 2017