Rädda historien! – klimatet hotar det förflutna

Historiska museet
26 mars 2009 – september 2010

Kulturskatter som ligger i jorden förstörs, hällristningar och statyer av sten vittrar sönder och byggnader och platser översvämmas. Orkanen Gudrun förstörde fler fornlämningar än någon annan enskild händelse i vårt land i modern tid. Utställningen Rädda historien! på Historiska museet i Stockholm belyser problematiken.

Klimatet blir varmare. Det regnar mer, de stora isarna i norr smälter och havsnivån höjs. Då riskerar hus, fornlämningar och kulturlandskap att hamna under vatten. I januari 2005 drog stormen Gudrun in över södra Sverige. I det hårt drabbade Kronobergs län skadades över 3 200 av länets över 11 000 fornlämningar. En svensk forskningsrapport visar att outgrävda metallföremål från brons- och järnåldern vittrar bort på grund av markförsurning. Värst drabbat är norra västkusten. Även hällristningar, runstenar och skulpturer har legat i riskzonen för luftföroreningar. Utställningen Rädda historien! – klimatet hotar det förflutna handlar om hur klimatförändringar och miljöförstöring hotar delar av vårt kulturarv.

Interiör från utställningen Rädda historien!
Interiör från utställningen Rädda historien!
Foto: Christer Åhlin/SHM

– Kulturarv går inte att ersätta, men när de förstörs blir det inte speciellt uppmärksammat. Det är kanske inte det första man tänker på när det gäller hoten mot vår miljö. Men det handlar om nycklar till historien som försvinner för alltid. Samtidigt vill vi inte måla upp en helt nattsvart bild för våra besökare. Vi vill väcka hopp och få människor att agera, säger utställningsproducent Lena Hejll.

I Rädda historien! finns konkreta tips på vad man kan göra för att rädda kulturskatter. Framförallt handlar det om att leva klimatsmart. En bärande idé i utställningen är återbruk. Större delen av utställningens montrar och annan rekvisita är återanvända och hämtade ur museets förråd eller inköpta på loppmarknader.

På flera platser i utställningen finns animerade filmer, särskilt framtagna till utställningen, som förklarar begrepp som kulturarv, klimatförändring och miljöförstöring. De övergripande texterna är skrivna av journalisten och författaren Johan Tell. Här presenteras även historiska exempel på mänsklig påverkan av miljön. Det finns bland annat föremål och berättelser om jordbrukets framväxt och bakgrunden till Fimbulvintern.

Rädda historien!
är ett samarbete mellan Historiska museet, Miljömärkningen Svanen och Riksantikvarieämbetet.