Rekonstruerat medeltida manuskript ger inblick i prästerskapets berättarteknik

Ett av de viktigaste teologiska verken som heliga Birgittas biktfader magister Mathias från Linköping lämnade efter sig vid sin död 1350 är Alphabetum distinccionum. Alphabetum är ett referensverk, en slags ordbok över bibeltexter, som användes som hjälpmedel av bland annat sockenpräster när de utformade sina predikningar.

Eftersom uppskattningsvis endast en fjärdedel av verket bevarats till vår tid har man inte vetat så mycket om innehållet. Tack vare nya forskningsmetoder och digitaliseringen av arkivmaterial har bokhistoriken Sanna Supponen nu lyckats rekonstruera verket utifrån fragment bevarade i fem olika städer (Helsingfors, London, Oslo, Stockholm och Vadstena).

– Magister Mathias Alphabetum är ett bevis på att det producerades högkvalitativ teologisk litteratur i Sverige under 1300-talet, säger Sanna Supponen.

Hon berättar att det som är särskilt speciellt med Alpabetum är att den på ett ganska unikt sätt förenar drag från olika litterära genrer i verket, till exempel naturhistoriska referenser och hur dessa kan tolkas allegoriskt för att lyfta fram andliga budskap.

– En präst som arbetade med sin predikan kunde slå upp ord enligt tema och använda informationen för att göra predikningarna medryckande och livfulla för att bättre nå fram till sina åhörare.

Sanna Supponen visar också i sin avhandling att de fragment som bevarats till våra dagar inte härstammar från enbart ett exemplar som man tidigare antagit, utan två : ett Vadstena-exemplar och ett Linköping-exemplar.

Sanna Supponen:
Alphabetum distinccionum of Master Mathias of Linköping – its composition, use and literary context
Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet
Disputation: 25 augusti 2023