Vikingagravar funna i centrala Göteborg

Arkeologen Ulf Ragnesten vid gravlämningarna. Foto: Göteborgs Stadsmuseum

Arkeologen Ulf Ragnesten vid gravlämningarna. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Två gravar har upptäckts av Göteborgs stadsmuseums arkeologer vid en undersökning i Burgårdsparken, i närheten av Valhallabadet i Göteborg. Kol 14-analyser daterar gravarna till vikingatiden. Fynden ger ny kunskap om Göteborgs förhistoria och tyder på att dagens centrala stadskärna har varit bebodd på vikingatiden.

— Det här är helt unika lämningar. Fynd från den yngre järnåldern, ofta kallad vikingatiden, är över huvud taget inte tidigare kända i centrala Göteborg, säger Ulf Ragnesten, arkeolog på stadsmuseet

Den arkeologiska utredningen skedde i somras på uppdrag av länsstyrelsen på grund av att Göteborgs stad har planer på att exploatera mark i anslutning till parken. Museets arkeologer upptäckte här några anspråkslösa förhöjningar i marken, bara några decimeter höga och 3–5 meter i diameter. Vid en utgrävning av området stötte man på två gravar som innehöll brända, kremerade människoben.

— Vi har med säkerhet hittat två gravar och flera packningar med sten som troligen utgör ytterligare gravar. Mycket tyder på att vi har stött på ett gravfält från yngre järnåldern, säger Ragnesten.

Enligt kol 14-analyser av benen dateras gravarna till perioden 750–1000 e.Kr.

Burgårdsparken ligger centralt belägen i Göteborg mellan fotbollsarenan Ullevi och Valhallabadet. Under vikingatiden låg området på en höjd omgiven av fuktiga strandängar, då havet stod två meter högre än i dag. Gravarna ligger nära dagens Mölndalsån, som på den tiden förband platsen med älven och andra boplatser.

En handfull vikingatida gravfält har tidigare undersökts i Göteborgsområdet såsom i Askim, Björlanda, Säve och i Frölunda. De visar att man hade det gott ställt på boplatserna där man levde. Fynd såsom Äskekärrsskeppet och vid Kallerhamn på norra Hisingen, där man funnit skepp och rester av skeppshantverk, visar tillsammans med vikingatida försvarsanläggningar längs Göta och Nordre älv att Älvmynningen tidigt i vår historia var ett eftertraktat område för handel och försvar.

— Gravarna i Burgårdsparken visar att hela Älvmynningsområdet var taget i anspråk redan under vikingatiden. Och inte minst att det bodde vikingar i det som idag är centrala Göteborg, säger Ulf Ragnesten.

(2023-11-22)