Riddarhuset

Detta är berättelsen om det svenska ridderskapets hus – vårt lands kanske mest praktfulla barockbyggnad och adelns samlingsplats i över trehundra år. Efter långdragna förhandlingar började Riddarhuset byggas 1641 på udden mellan Norrström och Riddarholmskanalen, mitt i den nya stormaktens huvudstad. I den överdådiga Riddarhussalen sammanträdde adeln vid riksdagarna fram till ståndsriksdagens avskaffande 1866. Här speglas Sveriges historia och den svenska adelns öden och äventyr.

I nyutgåvan av boken Riddarhuset fångas husets historia och stämningar av fotografen Hans Hammarskiöld (1925–2012) kompletterat med foto av Dick Norberg och Gabriel Hildebrand. Historikern Alf Åberg (1916–2011) ger en bild av adelns historia – från riddartiden, stormaktstidens nyadlande och de många krigen till frihetstidens och den gustavianska tidens maktkamper och ståndssamhällets upplösning. Arkitekturhistorikern Claes Ellehag skildrar riddarhusprojektet och dess arkitekter, medan Anna Hamilton gör en rundvandring i byggnaden och låter oss stifta bekantskap med dagens Riddarhus.

Boken Riddarhuset är ett dokument över den storslagna byggnaden med dess 2 331 vapensköldar, magnifika interiörer och rika skulpturala utsmyckning. Den reviderade, andra utgåvan har försetts med ett personregister och kompletterats med engelska sammanfattningar.

Alf Åberg, Claes Ellehag & Anna Hamilton:
Riddarhuset
Utgiven av Riddarhuset 2017