Riksarkivet minskar personalen

Arkivcentrum Syd i Lund. Foto: Jorchr (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Arkivcentrum Syd med bland annat Landsarkivet i Lund – Riksarkivet. Foto: Jorchr (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Riksarkivet har ett ekonomiskt underskott och minskar därför ned på personal och öppettider. Ett 50-tal personer har under året lämnat Riksarkivet bland annat genom att tidsbegränsade anställningar inte förlängts. Troligen måste ett par personer sägas upp senare i år.

– Under 2019 har vi minskat personalkostnaderna främst genom att inte förlänga tidsbegränsade anställningar och genom att inte tillsätta vakanser. Om man också inkluderar pensionsavgångar och de om sagt upp sig själva under året så handlar det om ett 50-tal personer som lämnat Riksarkivet, säger myndighetens kommunikationsstrateg Helena Långström till Nättidningen Svensk Historia.

Läs artikeln på Rötter

(2019-11-11, uppdaterad 2019-11-12)

Rättelse: Uppgiften av Riksarkivet sagt upp 50 personer var inte korrekt.