Sjöfartsmuseet Akvariet är Årets museum 2024

Sjöfartsmuseet. Foto: Kristin Lidell

Foto: Kristin Lidell

För sitt mod att tänka nytt, sin nyskapande omvandling och sin mångfacetterade verksamhet i gränslandet mellan kultur och natur tilldelas Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg utmärkelsen Årets museum.

Vandringspriset delades ut i dag av Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare vid kulturdepartementet, under museernas vårmöte i Karlstad. De två övriga nominerade museerna var Bildmuseet i Umeå och Eskilstuna Stadsmuseum.

– Vi är otroligt stolta och glada över priset, som vi ser som ett kvitto på allt hårt arbete vi har lagt ner på det nya Sjöfartsmuseet Akvariet. Efter en stor om- och tillbyggnad av museet har vi fördubblat våra publiksiffror och vi ser att nya målgrupper hittar till oss. Nu hoppas vi att ännu fler hittar hit och upptäcker vad vi har att erbjuda, säger museichefen Carina Sjöholm.

Juryns motivering:
”Sjöfartsmuseet Akvariet har genom en omfattande och välplanerad flerårig förvandlingsprocess förnyat både byggnad, innehåll och hela museiverksamheten från grunden, vilket resulterat i en ny mångfacetterad besöksupplevelse. Det insiktsfulla målgruppsarbetet och modet att tänka nytt, parat med forskning och uppsökande verksamhet i gränslandet mellan kultur och natur, har resulterat i en värdeskapande korsbefruktning. Sjöfartsmuseet Akvariet fungerar idag som en arena för kunskap, engagemang och handling som ger inspiration till besökare att ta aktiv del i att bevara vår historia, våra hav och vår planet.”

Årets museum delas ut till ett svenskt museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet av högsta kvalitet. Sveriges Museer och Svenska ICOM står bakom utmärkelsen som delas ut för 28:e gången. Syftet är att uppmärksamma utmärkt museiarbete och att inspirera andra museer genom att uppvisa mod, kreativitet och spets.

Allmänheten har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn, som i år fått in över 30 förslag och valt ut de tre slutkandidaterna. Utmärkelsen består av ett vandringspris i form av en glasskulptur designad av Bertil Vallien.

Juryn för Årets museum 2024 har bestått av Lisa Månsson, överintendent Naturhistoriska riksmuseet (ordförande), Christian Penalva, utställningschef vid Kulturen i Lund, Olof Hermelin, chef för Östergötlands museum, Nils M Jensen, direktör för Organisationen Danske Museer och Cecilia Wikström, stiftelsedirektör för Beijerstiftelsen och Anders Walls stiftelser.

Tidigare pristagare
2023: Östergötlands museum
2022: Nationalmuseum
2021: Norrköpings stadsmuseum
2020: Sörmlands museum
2019: Skissernas museum
2018: Göteborgs konstmuseum 
2017: Prins Eugens Waldemarsudde
2016: Tekniska museet
2015: Marinmuseum
2014: Göteborgs stadsmuseum
2013: Jamtli
2012: Kulturparken Småland
2011: Flygvapenmuseum
2010: Nordiska Akvarellmuseet
2009: Världskulturmuseet
2005: Värmlands museum
2004: Kulturen i Lund
2003: Moderna museet
2002: Malmö Museer
2001: Riksutställningar
2000: Textilmuseet i Borås
1999: Arkitekturmuseet
1998: Örebro läns museum
1997: Norrtälje konsthall
1996: Livrustkammaren
1995: Skaraborgs länsmuseum
1994: Judiska Museet

(2024-04-23)