Röster från sinnessjukhus och anstalter 1850–1992

Inspärrad-omslag

Att bli omhändertagen av samhället är ett djupt ingrepp i en människas liv. De individuella mötena med anstalten uppmärksammas sällan, men i Inspärrad får vi följa personer som varit intagna på sinnessjukhus, sanatorier, fängelser, uppfostrings- och alkoholistanstalter i Sverige någon gång mellan 1850 och 1992. Genom att ta del av de intagnas berättelser får vi kunskap om hur de förhållit sig till sin situation och sin omvärld, såväl innanför som utanför anstaltens väggar.

Författarna är forskare i skilda discipliner och möts i sitt engagemang för den inspärrades röst. Genom att även höja blicken från de enskilda fallen fångar skribenterna också in övergripande drag och samhälleliga strukturer. I centrum för studierna står uttryck för makt och motstånd, förhandling, identiteter och strategier. Skribenterna belyser de intagnas erfarenheter och vill med dessa exempel utveckla ett forskningsfält som fått förnyad aktualitet.

Roddy Nilsson var lektor i kriminologi med historisk inriktning vid universitetet i Växjö 2003–2012 och är numera professor i historia vid Göteborgs universitet. Han disputerade med avhandlingen En välbyggd maskin, en mardröm för själen. Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet och har bland annat utkommit med Kontroll, makt och omsorg. Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940. Maria Vallström är docent i etnologi och är verksam vid Uppsala universitet, Södertörns högskola samt FoU Söderhamn. Avhandlingen Arbetslöshet och arbetsfrihet. Moral, makt och motstånd var både kultur- och socialhistorisk och behandlade 1990-talets arbetslöshet.

Roddy Nilsson & Maria Vallström:
Inspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992
Nordic Academic Press
Utkom 2016