Rudbeckmedalj för framstående vetenskap

I år är det 300 år sedan universalgeniet Olof Rudbeck d.ä. dog. Uppsala universitetet vill ära och minnas Olof Rudbeck och gör det genom Uppsala universitets Rudbeckmedalj. Medaljen instiftades av universitetet den 17 september 2002, på 300-årsdagen av hans död. Den utdelas ”För utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet.”

Olof Rudbeck var professor i medicin och företrädde den nya naturvetenskapen. Han upptäckte bland annat lymfsystemet, byggde den anatomiska teatern på Gustavianums tak och ritade om Uppsalas stadsplan på drottning Kristinas uppdrag.

De första tre mottagarna av Rudbeckmedaljen, en från varje vetenskapsområde, tillkännagavs i Gustavianum efter en minneshögtid i domkyrkan igår:

Gunnar Eriksson, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, för en rik lärdomshistorisk forskning, som krönts med den första stora biografin över Olof Rudbeck den äldre.

Carl Gemzell, professor emeritus i obstetrik och gynekologi, för hans banbrytande och internationellt mycket uppmärksammade insatser inom reproduktionsforskningen.

Jerker Olof Porath, professor emeritus, förutvarande innehavare av Karin och Herbert Jacobssons professur i biokemi, för hans banbrytande insatser inom biomedicinsk separationsforskning.

(2002-09-18)