Sexton fartyg och fritidsbåtar k-märks

Däckaren Vinö. Foto: Privat

Däckaren Vinö. Foto: Privat

Sjöhistoriska museet k-märker ytterligare två fartyg och fjorton fritidsbåtar. Totalt ingår nu över 300 fartyg och båtar i den flotta som håller det maritima kulturarvet levande längs Sveriges kuster.

– Det är viktigt för oss att kulturhistoriskt värdefulla båtar och fartyg bevaras och brukas. De är en bärande del av en levande kustkultur, men är helt beroende av kunskap och engagemang hos privatpersoner och ideella organisationer i hela landet. K-märkningen är ett sätt att uppmärksamma både kulturarvet och dem som håller det flytande, säger Mats Djurberg, chef för Sjöhistoriska museet.

Möjligheten att gå ombord på historiska fartyg lockar varje år omkring en kvarts miljon människor. Sjöhistoriska museet har k-märkt fartyg sedan 2001 och till dem räknas nu även den traditionella fiskebåten Vinön, byggd 1950 och taxibåten Diana från 1964.

Däckaren Vinö byggdes i ek av Bröderna Kellgrens båtbyggeri på Vinö i Misterhults skärgård, Oskarshamns kommun. Fartyget är en representant för de många mindre kombinerade fiske- och lastbåtar som tidigare varit mycket vanliga i skärgårdarna längs med Sveriges kust. Vinö är i mycket gott skick och har dessutom sin originalmotor kvar. Hon finns sedan slutet av 1990-talet i Stockholm.

Även taxibåten Diana, byggd av Fisksätra varv på Fimoverken i Gränna 1964 har k-märkts tack vare sitt kulturhistoriska värde. Hon är fortfarande i bruk med hemmavatten i Stockholms skärgård. Om skötbåten Vinö idag helt är utformad som då den byggdes har taxibåten Diana genomgått en del förändringar genom åren.

– Det är mycket som skiljer mellan Vinö och Diana. Den ena har traditionellt klinkbyggt träskrov och den andra sin tids modernaste glasfiberarmerade platsskrov, men båtarna har transporten av människor och gods gemensamt, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Samtidigt med k-märkningen av fartyg har Sjöhistoriska dessutom tagit ställning till en rad intressanta fritidsbåtar och k-märkt fjorton av dem tack vare sitt kulturhistoriska värde. De finns i Skåne, Västra Götalands, Stockholms, Värmlands och Södermanlands län. Fritidsbåtarna är från vitt skilda tidsepoker – från segelbåten Bel´Rose som byggdes redan 1894, via motorbåten Eola från 1910, ett par exklusiva motoryachter från 20-talet, en folkbåt och en långedragsjulle från 1940-talet till 1960-talets segelbåtar.

– Blandningen av olika sorters båtar är fascinerande. Här finns å ena sidan exempel både på de båttyper inom segel- och motor som fick många fler människor ut på sjön än tidigare. På segelsidan handlar det om folkbåten Jo-Jo, kanotjakten Gitana eller långedragsjullen Pixie. Å andra sidan finns exempel på de äldre exklusiva motorbåtarna som Albatross, Effhå och Ofelia, säger Fredrik Blomqvist intendent på Sjöhistoriska museet.

Fritidsbåtar som k-märks våren 2020:

Segelbåten Bel´Rose, Mölle
Motorbåten Claire, Stockholm
Motorbåten Effhå, Stockholm
Motorbåten Eola, Stockholm
Segelbåten Gitana, Västra Frölunda
Segelbåten Jo-Jo, Vallentuna
Segelbåten Lysie, Oxelösund
Segelbåten Minette, Arvika
Motorbåten Motor, Göteborg
Motorbåten Ofelia, Bromma
Segelbåten Pixie, Sjömarken/Borås
Motorbåten Saga, Torsby
Segelbåten Zerone, Arvika

(2020-06-25)

Se även 150 fritidsbåtar k-märkta av Sjöhistoriska museet (2019-07-19)