Skansen på FacebookSkansen är det museum som är bäst på sociala medier. Det anser Svenska Dagbladet som har granskat 100 svenska kulturinstitutioners närvaro på Facebook, Twitter, Youtube och Flickr. [SvD]

https://www.svd.se/nio-av-tio-finns-pa-facebook