Långbans gruv- och kulturby årets industriminne

Långbans gruv- och kulturby. Foto: Lars Sjöqvist (CC BY 3.0)

Långbans gruv- och kulturby. Foto: Lars Sjöqvist (CC BY 3.0)

Långbans gruv- och kulturby har utses till Årets industriminne 2017 för ”ett nyskapande sätt att använda en industriell kulturmiljö som en resurs i arbetet med en av våra mest aktuella samhällsutmaningar”. Bakom utmärkelsen står Svenska industriminnesföreningen.

Långbans gruv- och kulturby ligger i Filipstads kommun i Värmlans län. Långban är en av världens mineralrikaste platser. Det är en väl bevarad bergsbruksmiljö med både gruvor och hytta och är idag ett viktigt besöksmål som minner om det värmländska bergsbrukets rika historia. Projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande” har givit Långban en ny betydelse.

Svenska industriminnesföreningen har utsett Årets industriminne sedan 1995.  Syftet med utmärkelsen är att stödja arbetet med det industriella kulturarvet och belöna långsiktiga och nyskapande insatser för att bevara och gestalta anläggningar eller miljöer som berättar om industrisamhällets produktion, teknik och människor.

Utmärkelsen delas ut på plats i Långban lördagen den 10 juni  i närvaro av bland annat Kenneth Johansson, landshövding i Värmlands län. Under dagen öppnar även Långban för sommarsäsongen.

Den fullständiga motiveringen:

”Långbans gruv- och kulturby i Filipstads kommun tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2017 för ett nyskapande sätt att använda en industriell kulturmiljö som en resurs i arbetet med en av våra mest aktuella samhällsutmaningar.

Inom ramen för projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande: Långbans gruv- och kulturby som drivkraft för samverkan över gränser” har Värmlands museum och Filipstads kommun, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, utvecklat Långban som en resurs för integration av nyanlända.

Genom de arbetsinsatser som Filipstads nya invånare genomfört i Långban har projektet bidragit till att skapa samhörigheter mellan nyanlända, andra kommuninvånare och en kulturmiljö av nationell betydelse. Långban är en väl bevarad gruvanläggning med tillhörande hytta och samhälle och har en mycket lång historia. Det är en av världens mest mineralrika platser.

Utbildning inom projektet har skapat nya anställningsmöjligheter för de medverkande och har samtidigt bidragit till underhåll, långsiktigt bevarande och fortsatt utveckling av besöksmålet genom nya former för förmedling och gestaltning.

Genom att tilldela Långbans gruv- och kulturby utmärkelsen Årets industriminne vill Svenska industriminnesföreningen uppmärksamma Långbansprojektet som ett exempel på hur arbete med industrisamhällets kulturarv framgångsrikt kan bedrivas i vår tid.”

Årets industriminne
2016: Lessebo handpappersbruk
2015: Fengersfors bruk
2014: Olofsfors bruk
2013: Lapphyttan i Norberg
2012: Göteborgs remfabrik
2011: Strömsborgs ullspinneri
2010: Stripa gruva
2009: Porjus kraftverk
2008: Forsviks bruk
2007: Drängsmarks ångsåg
2006: CTH Fabriksmuseum
2005: Hylténs industrimuseum
2004: Ryttarens torvströfabrik
2003: Kalklinbanan Forsby-Köping
2002: Kyrkeby bränneri
2001: Hovermo gårds- och industrimuseum
2000: Bältarbo tegelbruk
1999: Oljeön i Ängelsberg
1998: Borns svagdricksbryggeri
1997: Grimetons radiostation
1996: Ebbamåla bruk
1995: Älvängens repslageri

(2017-05-23)