I Söderköping hittade två pojkar kranier i den torrlagda Göta kanal. Tillkallad arkeolog och osteolog har nu gjort ytterligare fynd och det mesta pekar på att Kanalhamnen är uppförd på en medeltida begravningsplats. [Folkbladet]

https://folkbladet.se/nyheter/fler-fynd-i-kanalen-3068857.aspx