Sjöhistoriska museet k-märker fritidsbåtar

Sjöhistoriska museet k-märker ytterligare elva fritidsbåtar. Museet vill öka allmänhetens kunskaper om den äldre fritidsbåtsflottans historiska värden. K-märkningen är ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra de insatser som ägarna gör för att bevara dessa båtar. Sedan starten 2009 har fler än 50 fritidsbåtar blivit k-märkta.

Ägarna ansöker själva om att få sin båt k-märkt, och därmed klassad som kulturhistoriskt värdefull. För att kvala in som k-märkt måste båten ha sjösatts före 1965 och vara av en typ som varit vanlig i Sverige.

Motorbåten Albertina. Foto: Carl-Erik Jansson

Motorbåten Albertina. Foto: Carl-Erik Jansson.

– Vi ser den här gången fler segelbåtar än motorbåtar och flera ganska små ungdomsbåtar som Stjärnbåten Gudingen, Andungen Amanda eller långedragsjullen Anna. Här finns specialritade Beguine men även Vindö 30:an Malou. Bland motorbåtarna finns å ena sidan den stora salongskryssaren Albertina men även sportbåten Glasspar G3 med plastskrov. Det är tydligt att många äldre båtar finns i Stockholmstrakten men vi har en geografisk spridning från Västra Götaland i söder till Jämtland i norr, säger Fredrik Blomqvist intendent på Sjöhistoriska museet.

Sportbåten Glasspar G3. Foto: Åke Månsson.

Sportbåten Glasspar G3. Foto: Åke Månsson.


På vårens båtmässor i Stockholm och Göteborg delas k-märkningsintygen ut till ägarna och Sjöhistoriskas kommer att ägna en temakväll den 1 februari åt museets k-märkning av fritidsbåtar.

Under 1800-talet var fritidsbåtar främst ett nöje för överklassen. Under 1900-talet ökade intresset för båtägande och skärgårdsboende på fritiden. Under 1950-talet öppnades möjligheten för mängder av människor att skaffa sig en fritidsbåt. Antalet har sedan ständigt ökat och intresset för båtliv är mycket stort.

De senast k-märkta fritidsbåtarna
Segelbåten (långedragsjullen) ”Anna”, Torslanda
Segelbåten (Vindö 30) ”Malou”, Göteborg
Motorbåten (dubbelruffad halvsalong) ”Tatjana III”, Huddinge
Segelbåten (Stjärnbåten) ”Gudingen”, Tyresö
Segelbåten (Kustkryssare) ”Fiorella”, Uppsala
Motorbåten (salongskryssaren) ”Albertina”, Mölndal
Segelbåten (Laurinkryssaren) ”Beguine”, Nyköping
Motorbåten (Sportbåt) ”Glasspar G3”, Svenstavik
Segelbåten (Skärgårdskryssare)” Pepita II”, Skoghall
Salongsmotorbåten ”Vi Tre”, Hägersten
Segelbåten (Andunge) ”Amanda”, Stockholm

(2011-01-22)