Obalans mellan resurser och förväntan på länsmuseerna

Jönköpings läns museum, Kalmar läns museum, Länsmuseet Västernorrland och Bohusläns museum. Foto: Jönköpings läns museum samt Jopparn, Blajo och Boberger (Wikimedia Commons)

Jönköpings läns museum, Kalmar läns museum, Länsmuseet Västernorrland och Bohusläns museum. Foto: Jönköpings läns museum samt Jopparn, Blajo och Boberger (Wikimedia Commons)

Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av kulturdepartementet gjort en genomlysning av de regionala museerna och förutsättningarna för deras verksamhet. Nu lämnas rapporten till regeringen.

– Det är en otroligt stor förväntan på regionmuseernas verksamhet som finns från samhället och de är alla väl kända och uppskattade i sina regioner, samtidigt som de är små verksamheter med få anställda. Det finns absolut en obalans mellan förväntan och resurser och det är nästan obegripligt att förstå hur de kan fungera så väl trots det, säger utredaren Gunilla Lagnesjö.

Läs artikeln på Riksantikvarieämbetets hemsida

(2021-02-09)

Se även Regeringen undersöker länsmuseernas förutsättningar (2020-01-10)