Skydd för fyra statliga byggnadsminnen

Regeringen har i dag fastställt skyddsföreskrifter för fyra statliga byggnadsminnen: Svea Livgarde – K1 i Stockholm, Mölleröds kungsgård i Hässleholm, kvarteret Kemicum i Uppsala och Fårösunds fästning på Gotland. Byggnadsminnet Mölleröds kungsgård utökades till att även omfatta huvudbyggnaden. Svea Livgarde och Kemicum fick utvidgade skyddsföreskrifter.

Skyddsföreskrifterna innebär bl.a. att byggnaderna eller anläggningarna på de berörda fastigheterna inte får rivas, flyttas eller byggas om. Till respektive byggnadsminne hör ett skyddsområde som bl.a. skall underhållas så att den kulturhistoriska miljön inte förvanskas.

Svea livgarde förklarades enligt regeringsbeslut som byggnadsminnesmärke den 25 januari 1935. Det var ett av två kasernområden som då blev byggnadsminnesmärken. Kasernetablissemanget byggdes under åren 1894-1897 för Kungliga livgardet till häst. Arkitekt var Erik Josephsson.

Byggnadsminnet kv. Kemicum tillhör det mest koncentrerade universitetsmiljöerna i Uppsala och representerar också universitetets begynnande utflyttning från stadskärnan. Byggnaderna inom kvarteret uppfördes under perioden 1859 – 1913. Kvarteret förklarades som statligt byggnadsminne 1993. I gamla Kemicum och gamla Fysicum är nu, genom fastställda skyddsföreskrifter, bl.a. trapphusen skyddade i sin helhet.

Regeringen beslutade den 25 januari 1935 att förklara ekonomibyggnaderna på Mölleröds kungsgård som byggnadsminnesmärke. Dagens beslut om utökning av det statliga byggnadsminnet innebär att även huvudbyggnaden ingår i skyddsområdet och skyddsföreskrifterna. Mölleröds slott brändes av snapphanarna 1678. Idag finns bara en loge kvar sedan 1600-talet. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes efter A P Bomans normalritning för ryttmästarboställen 1810.

Fårösunds fästning förklarades som byggnadsminnesmärke den 25 januari 1935. Fästningens tre batterier anlades i slutet på 1880-talet för att spärra av hela Fårösund. Fästningen togs ur bruk 1919.

(2002-05-30)