Malmbergets rivningshotade områden är minst lika intressanta och unika som Kirunas. Det konstaterar Piteå museums byggnadsantikvarie Anna Elmén Berg, som inventerar Malmberget på uppdrag av länsstyrelsen. [PT]

https://pt.se/noje-kultur/anna-inventerar-malmbergets-varden-innan-de-utplanas-6121761.aspx