Snart räknas även ditt virtuella museibesök

Nu lanseras enhetliga riktlinjer för museernas webbtrafik av museiwebbplatsen Svenska museifönstret. I samarbete med Tekniska museet, Statens historiska museum, Statens maritima museer och Stockholms läns museum har en modell tagits fram för hur dessa besök ska redovisas i framtiden. Nu kan de virtuella besöken räknas och jämföras på samma sätt som de fysiska besökarna har gjort sedan länge.

Inom museivärlden finns sedan länge en tradition att noggrant redovisa alla besökare som kliver över tröskeln. Tack vare Internet är museerna och deras samlingar idag också betydligt mer tillgängliga via webben oavsett tid och rum. Men de virtuella besökarna har hittills inte haft samma betydelse och status som de fysiska besökarna eftersom det saknats ett bra sätt att redovisa dem på.

Det är viktigt för museerna att ha ett bra beslutsunderlag för att kunna följa och prioritera webben i verksamheten, men även för att kunna förse sina huvudmän i stat, landsting och kommun med en rättvis och jämförbar bild av webbens betydelse. Som ett stöd i detta arbete har nu Svenska museifönstret i samarbete med ett flertal museer skapat redovisningsmodellen Svensk webbtrafikredovisning för museer.

– Vi vill lyfta fram de stora insatser som görs på museernas webbplatser. När det saknas bra sätt att redovisa webbtrafiken är det svårt att hävda vikten av webben för verksamheten såväl internt som mot huvudman, säger Anna Engquist, webbpedagog på Museifönstret.

Ett av problemen med redovisning av webbstatistik är att man inte har möjlighet att se det verkliga antalet personer bakom varje virtuellt besök. Istället är det antalet träffar, IP-adresser eller nedladdade sidor som mäts. Bakom varje dator kan det finnas flera personer men en och samma person kan även generera flera besök, detta gör begreppet besökare extra svårt på webben. Därför behövs tydliga riktlinjer för hur besöken ska redovisas så att resultatet blir jämförbart, anser Svenska museifönstret.

Svenska museifönstret är en webbplats som vänder sig till landets skolor. I dag är 76 museer anslutna till Museifönstret som drivs av Historiska museet i Stockholm.

(2005-01-18)