Storspionen och flygöversten Stig Wennerström har avlidit, 99 år gammal. Han teg in in i det sista och frågetecknen kring hans spionage står kvar. [SvD]

https://www.svd.se/spionen-stig-wennerstrom-dod-8Tf