Vasas systerskepp kan ha hittats utanför Vaxholm

Vraket vid Vaxholm. Foto: Jim Hansson/SMTM

Foto: Jim Hansson/SMTM

Två stora örlogsskepp från 1600-talet har påträffats vid dykningar utanför Vaxholm. Marinarkeologerna från det nya museet Vrak – Museum of Wrecks hoppas att de har funnit Vasas systerskepp Äpplet.

Marinarkeologerna har under veckan undersökt historiska lämningar i en försänkning utanför Vaxholm. Upptäckten var häpnadsväckande – först fann de ett skeppsvrak lika stort som skeppet Vasa. Det är ett örlogsskepp från 1600-talet som troligen sänkts avsiktligt för att försvåra för inkräktare att ta sig sjövägen till Stockholm. Aktern är trasig men fören är bättre bevarad och sticker upp cirka 5 meter från botten. Måtten som tagits och konstruktionsdetaljer som noterats stämmer väl överens med Vasas.

– Det var som att simma runt på Vasa, säger marinarkeologen Jim Hansson entusiastiskt.

Dagen därpå fann de ytterligare ett skeppsvrak – sannolikt större än det första – i förlängningen av det första funna vraket.

Marinarkeologerna hoppas att de kan ha funnit Vasas systerskepp Äpplet, ett av flera stora örlogsskepp som enligt historiska källor sänktes utanför Vaxholm under 1600- talets andra hälft. Bland dem finns sannolikt även skeppen Kronan och Scepter som byggdes i en serie tillsammans med Vasa under Gustav II Adolfs upprustande av den svenska flottan.

Under dykningarna har marinarkeologerna tagit flera prover av träet i vraken. Dessa prover kommer nu att analyseras för att kunna datera och förhoppningsvis identifiera vraken.

– Detektivarbetet har bara börjat, säger Jim Hansson.

Dykningarna har utförts av Statens maritima och transporthistoriska museer i samarbete med Marinen.

Gustav II Adolf var en förespråkare för stora, kraftiga skepp med mycket artilleri. De stora skepp som färdigställdes efter Vasa (1628) på Skeppsholmen (nuvarande Blasieholmen) var Äpplet (sjösatt 1629), Kronan (1632) och Scepter (1634).

Äpplet deltog vid invasionen av Tyskland 1630, men förefaller därefter ha använts sporadiskt. Sannolikt ett problematiskt skepp. Det sänktes i ett sund vid Vaxholm 1659. Kronan deltog i strid vid Kolberger Heide 1644 och Öresund 1658. Det sänktes troligen i ett sund vid Vaxholm på 1670-talet. Scepter blev det bäst seglande av storskeppen. Det deltog vid Kolberger Heide 1644. Scepter sänktes troligen i ett sund vid Vaxholm på 1670-talet.

(2019-11-08)