Stureplan och Sturegatan – nu och då

Den numera utdöda släkten Sture har haft stor inverkan på händelserna i den svenska historien under 1400- och 1500-talen då Sverige periodvis stod under ledning av riksföreståndarna Sten Sture d.ä., Svante Sture och Sten Sture d.y. och har därför med rätta hedrats med att ge namn åt gator och diverse etableringar i Stockholms centrala delar.

I boken Stureplan och Sturegatan – nu och då kan man läsa om hur släkten Sture påverkat den svenska historien, men också hur affärs-, kontors- och nöjeslivet kring Stureplan och Sturegatan utvecklats och förändrats under de senaste hundra åren, men också hur områdets kollektivtrafik påverkats. Namnet ”Sture” har genom åren utvecklats till ett gångbart affärsbegrepp i detta område.

Christer Leijonhufvud:
Stureplan och Sturegatan – nu och då
Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utkom 2021