Svärdfejare i Sverige

Svärdfejare i Sverige

Svenska Vapenhistoriska Sällskapets årsbok 2016 behandlar yrkesgruppen svärdfejare, det vill säga de som försåg klingorna med fästen och baljor. De första svärdfejarna i Sverige omtalas på 1400-talet och när vapenfaktoriet i Arboga grundlades 1551 blev svärdfejarnas arbete en viktig del i proceduren och de organiserades inom skråväsendet.

En färdigsmidd klinga lämnades efter slipning och polering till ”beredning”, varvid den försågs med fäste, ”krysse och knopp”, ”hanning”, ”handfång”, ”häfte” eller ”kavla” samt ibland med balja eller slida. Så beskrivs beredarens – svärdfejarens – verksamhet på Jäders holme vid Arboga vid 1500-talets mitt.

I första halvan av boken berättas hur dels svärdfejaryrket, dels gillena och skråväsendet uppstod och utvecklades i Europa och i Sverige. Den andra halvan upptas av en illustrerad förteckning med biografier över svärdfejare i Sverige genom tiderna.

De alfabetiskt ordnade biografierna med stämplar och bilder av arbeten av Sveriges svärdfejare under äldre tider kan användas som uppslagslitteratur.

Staffan Kinman:
Svärdfejare i Sverige
Svenska Vapenhistoriska Sällskapet
Utkom 2016