Svart på vitt – en annorlunda Arkivens dag

I år har vi fått svart på vitt hur fort vardagen kan förändras. Och ”Svart på vitt” är också temat för årets Arkivens dag, som genomförs den 14 november. I arkiven finns det nedtecknat; berättelser från de som var där, som såg vad som hände, som deltog i skeendet eller fattade besluten. Arkiven är en länk mellan dåtid, nutid och framtid.

Vill man veta vad som verkligen hände och hur samtiden upplevde händelsen är det till arkiven man ska gå. Där finns den levande historien – i original! Arkiven är garant för att man ska kunna få med så många nyanser som möjligt på historiska, eller nutida, skeenden. Där man själv kan väga olika källor mot varandra och bedöma sanningshalten i dem – svart på vitt!

Fotografier berättar också om sin samtid. Det finns en fantastisk bildskatt från 1860-talet och framåt med bilder på både våra omgivningar och de som befolkade dem. De första, av nödvändighet, ganska uppsträckta och statiska fotografierna berodde på att man var tvungen att sitta alldeles stilla en längre tid för att plåten skulle hinna reagera på ljuset. Man kanske var klädd i fotoateljéns kläder, sydda för att passa alla storlekar. Idag tar vi istället ögonblicksbilder i mobilen med en selfiestick.

Årets Arkivens dag genomförs på olika sätt hos olika arrangörer. Under de senaste veckorna har många regioner skärpt restriktionerna så de fysiska aktiviteterna är förhållandevis få. Men med teknikens hjälp hinner man besöka många arkiv i hela landet hemma i den egna soffan. På många håll kan man delta i föreläsningar eller andra arrangemang via sin dator eller mobiltelefon.

Den som är nyfiken på arkiven i Västernorrland kan chatta med dem från klockan 12. I Örebro släpper man filmer om stadens historia och man kan också gå en digital tipspromenad. Arkiv Gävleborg presenterar en del av sina fotografier på hemsidan i form av en digital rundresa till länets alla kommuner.

För den som är intresserad av Estlandssvenskarnas historia, den svenskspråkiga minoritet som fram till andra världskriget bodde i Estland, finns ett stort bildarkiv på nätet. Den 14 november kan du lära dig hur man söker fram information där.

Arkivens dag har sedan 1998 arrangerats i Sverige som ett nationellt arrangemang för att väcka intresse för arkivens roll och verksamhet. Bakom Arkivens dag står SASS, det vill säga Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet, som är en sammanslutning av Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Näringslivets Arkivråd, Riksarkivet och Svenska Arkivförbundet. Sedan 2002 firas Arkivens dag den andra lördagen i november i samtliga nordiska länder.

På hemsidan Arkivensdag.nu listas de olika aktiviterna.

(2020-11-13)