Svenska kvinnor historien glömde

Bokomslaget

Har du hört talas om Emerentia Pauli, som 1612 ledde försvaret mot en dansk här? Eller om Maria Christina Bruhn, som utvecklade artilleriteknik i 1770-talets Stockholm? Eller piloten, rallyföraren, krigskorrespondenten och upptäcksresanden Eva Dickson från det tidiga 1900-talet?

”Kvinnorna som påverkade historiens gång har ofta glömts bort, men vittnesbörden om dem lever kvar i arkiv, bibliotek och utgrävningsschakt. Det blev särskilt aktuellt under arbetet med den här boken, när tidigare okänd information om 1800-talsagitatören Sophie Sager plötsligt dök upp i Svea hovrätts arkiv”, skriver författaren Stefan Högberg.

Boken Svenska kvinnor historien glömde handlar om åtta svenska kvinnor som påverkade sin samtid, men som få har hört talas om i dag. Boken bygger på Högbergs podcast ”Kvinnliga krigare”.

Stefan Högberg har läst historia, arkeologi och latin vid Göteborgs universitet. De senaste tio åren har han studerat historiens gränsöverskridande kvinnor och givit ut böckerna Kvinnliga krigare och Kvinnorna historien glömde.

Stefan Högberg:
Svenska kvinnor historien glömde
Historieporten
Utkom 2019