Svenska Spels historia – från monopol till konkurrens

Med anor från 1897 är Svenska Spel det spelbolag som har funnits på den svenska marknaden allra längst – och som än i dag spelar en stor roll för många svenska spelare. Men hur ser egentligen detta statligt ägda spelbolags historia ut och hur har förändringen av spelmarknaden påverkat Svenska Spels roll på densamma?

För att få en förståelse för den enorma resa som Svenska Spel har haft behöver vi vrida tillbaka tiden långt över 100 år tillbaka, hela vägen till slutet på 1800-talet. Det var då några privatpersoner sökte finansiering till Stockholmsmässan och kom med idén om att starta ett lotteri för att få in pengar. Det krävdes ett tillstånd från regeringshåll och efter att ansökan beviljats kunde man skapa det som blev Lotteriexpeditionen, en slags förlaga till Svenska Spel.

Sedan tog det över 40 år innan man valde att ta ett beslut i riksdagen om att ändra om ägarförhållandena i Lotteriexpeditionen, för att Penninglotten skulle kunna börja säljas i statlig regi. Det skydde år 1939 och överskottet var redan då tänkt att gå till samhälleliga ändamål. Då var det i form av stöd till den svenska kulturmarknaden.

Men parallellt med detta var 1930-talet ett mycket händelserikt årtionde för den svenska spelmarknaden och det som senare skulle komma att bli Svenska Spel. Illegal vadhållning var redan en väldigt vanlig företeelse i samband med idrottsarrangemang och olika former av tävlingar, och för att trygga spelandet valde staten att kliva in på spelmarknaden. Det gjordes genom att man år 1934 bildade AB Tipstjänst, som fick ensamrätten på att arrangera spelande och tips i Sverige.

Penninglotteriet och Tipstjänst har sedan verkat sida vid sida sedan dess, fram till att man år 1997 valde att slå ihop dessa båda verksamheter till en och samma. Svenska Spel såg med andra ord dagens ljus då och så sent som två år senare fick man uppdraget från regeringen att etablera internationella casinon på svensk mark. Detta föranledde startandet av dotterbolaget Casino Cosmopol.

Digitaliseringen har öppnat för en ny konkurrens

Det har under lång tid varit monopol på spel i Sverige och det har därmed bara varit Svenska Spel som har kunnat erbjuda spel i butik. Regelverket har helt enkelt varit utformat på ett sätt som gjort att nya aktörer inte har kunnat etablera sig, till skillnad från i en rad andra länder runt om i världen där det är fullt tillåtet att spela hos fristående aktörer.

Systemet liknar på många sätt det monopol som finns kring alkoholförsäljning i Sverige, som bara får ske hos Systembolaget om man inte väljer att förtära alkohol hos en restaurang eller bar med serveringstillstånd. Numera går det att beställa alkohol via nätet hos utländska aktörer, och precis samma utveckling går att se på spelmarknaden.

I takt med att digitaliseringen blev tydligt i hela samhället har också spelmarknaden blivit mer digital och numera är det vanligast att spela online, snarare än att besöka sin lokala spelbutik. Anledningen tros vara många, men av bekvämlighetsskäl är det många som hellre spelar direkt i mobilen, surfplattan eller datorn, snarare än att behöva ta sig till sin spelbutik för att lägga en kupong.

Det här har gjort att Svenska Spel har fått vänja sig vid att det numera finns digital konkurrens och plötsligt har man inte en lika stor marknadsandel som tidigare. Det ska understrykas att det fortfarande är Svenska Spel som står för merparten av allt spelande i Sverige, åtminstone när det kommer till odds och mer traditionell gambling, men numera finns det massvis med aktörer att vända sig till för den som gillar spel.

Konkurrensen har ökat trots licenssystemet i Sverige

Läs mer om casinon på nätet, till exempel, som det nu finns massvis av. Det går att spela både hos ett casino som har valt att söka licens i Sverige, men också hos helt utländska casinon som står utanför den svenska spelmarknaden helt och hållet.

Under 2000-talet blev det allt vanligare med utländska spelbolag och casinon, som i många fall var betänkligt mer attraktiva för svenska spelare än vad Svenska Spel har varit. Det har inte minst visat sig i form av högre odds på spel och bättre bonusar när man valt att registrera sig. Det är aspekter som Svenska Spel aktivt valt att inte konkurrera med.

Men sedan den 1 januari 2019 har ett nytt licenssystem trätt i kraft i Sverige, delvis för att kunna reglera konkurrensen till Svenska Spel, som fortsatt är statligt ägt. Licenssystemet och omregleringen av spelmarknaden innebär att alla aktörer som vill vara verksamma i Sverige måste ha en svensk licens. Det gäller både spelbolag och casinon.

Som svensk går det fortfarande att spela hos casinon utan svensk licens eller spelbolag som står utanför den svenska spelmarknaden, men då kan man inte lita på att aktörerna följer den svenska spellagen. Eftersom man helt enkelt inte behöver göra det. Digitalt finns det fortfarande möjligheten att spela hos vilket casino eller spelbolag som helst, varpå konkurrensen som Svenska Spel upplever finns kvar där, både från aktörer med svensk licens och utländska casinon eller spelbolag.