Sveriges första globala århundrade

Bokomslaget

Det var under 1700-talet som en första globalisering verkligen slog genom, med nya exotiska varor, slavhandel och krig om kolonier. Tiden kännetecknades av en stor materiell och mental omvandling.

I likhet med 1700-talets människor lever även vi i en tid av globalisering – på gott och ont. Det gör att vi kan känna släktskap med de människor som levde då och att vi kan förstå deras sätt att tänka, skriva, umgås, konsumera – helt enkelt att leva. Vi delar deras nyfikenhet på den stora världen, även om det i dag är betydligt lättare att resa än på ostindiefararnas tid.

1700-talets globalisering hade lika omvälvande följder på dåtidens samhällen som den i dag. Denna bok visar att 1700-talets Sverige och svenskar i högsta grad deltog i globaliseringen. Här berättas om varuutbyten, ekonomi och politik, men fokus ligger på enskilda människor och deras livsöden, och vi rör oss mellan Sverige, Medelhavet, Ostasien och Västindien.

Leos Müller är professor i historia vid Stockholms universitet.

Leos Müller:
Sveriges första globala århundrade. En 1700-talshistoria
Dialogos Förlag
Utkom 2018