Att färdas i gamla tider

”Det finns ett stort intresse för gamla vägar och stigar i Sverige, inte minst med tanke på pilgrimers resvägar under medeltiden. Mestadels inriktar man sig då på tekniska aspekter, hur vägarna gått i terrängen”, slås fast i inledningen av boken.

Att färdas i gamla tider försöker författaren istället ta ett samlat grepp på det kognitiva landskapet, helt enkelt hur det har upplevts både på land, på vattendrag och vid kusten i äldre tid. Det gäller både barmarkstid och sommar på land och vatten, och vinterns landskap med snö och is, delvis på samma vatten.

Boken är en handbok som behandlar företeelser som själagåvor, offerkast, hålvägar och kavelbroar, skjutsplikt och gästgiveri, ed och tjärtransporter, men också olika ortnamnstyper.

Christer Westerdahl är professor emeritus i maritim arkeologi vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trodheim. Han har arbetat med inventering och forskning över i stort sett hela Sverige och andra delar av Norden. Bland hans tidigare böcker finns sådana om sydsamisk kultur och båtar, det maritima kulturlandskapet och muntlig tradition.

Christer Westerdahl:
Att färdas i gamla tider. Äldre tiders resande som kunskapsfält
Båtdokgruppen
Utkom 2018