Tidningen Starlet 1966–1996

Ett tjejligt rum är en avhandling i etnologi om tidningen Starlet 1966–1996. Starlet var en svensk tjejtidning som har kommit att bli en del av svenska tjejers kulturhistoria och -arv, men som inte har behandlats vetenskapligt tidigare. Starlet riktade sig framför allt till tjejer i 10-14-årsåldern och innehöll serier, redaktionellt material samt texter inskickade av läsare.

Redan från Starlets lansering fick konsumenterna stort utrymme att själva medverka och producera material för publikation. Tidningen talade därför till unga tjejer samtidigt som läsarna hade möjlighet att kommunicera sinsemellan, vilket gjorde Starlet till ett socialt medium innan internets genomslag på 1990-talet. Starlet-tidningen blev en förlängning av flickrummet, med och i vilken läsarna kunde förströ och roa sig, men också efterfråga och erbjuda stöd, försöka hantera nya ämnen och situationer, och vända sig till varandra med högt och lågt, glädje och problem.

Avhandlingens primära syfte är att utforska tidningen Starlet som en tjejlig produkt och erfarenhet, för att förstå vilka praktiker och vilket rumslighetsgörande som synliggörs i tidningen samt medarbetares och läsares minnen av den. En övergripande forskningsfråga handlar således om hur man kan tala om ett tjejligt rum i relation till tidningen Starlet.

– Populärkulturella produkter är en resurs, inte minst för ungdomar som hade en begränsad tillgång till publika forum och kontexter innan internet, och min ambition är att visa och diskutera vad som gjordes i samt med det här materialet som producerades till, av och med tjejer i trettio år, säger Kristina Öhman.

Kristina Öhman:
Ett tjejligt rum. Tidningen Starlet 1966–1996
Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet
Disputation: 10 november 2023