Askers Jungfruförening 1865–1903

Jungfruföreningen i Asker startade 1865 två mil sydväst om Örebro i Närke. En grupp ogifta kvinnor i nära relation till Askers baptistförsamling möttes för bön, bibelläsning och samtal med tidigdemokratiska förtecken. De hade en egen vald styrelse bestående av uteslutande kvinnor. I föreningen gällde allas rätt att rösta och göra sin röst hörd i samtalen långt innan kvinnlig rösträtt genomfördes i Sverige.

I sammankomsterna formulerade de själva frågor, vilka de resonerade kring och sedan nedtecknade de sina slutsatser i samtalsprotokoll. Den lokala Jungfruföreningen i Asker blir ett fönster, ett titthål in i historien. Föreningens kvarlämnade spår i form av protokoll och annat ger en möjlighet att se in i en svunnen tid och in i en grupp frikyrkligt präglade kvinnors tänkande och livsideal. Dessa ”vanliga” unga kristna kvinnor, de flesta och för de flesta okända, konstruerade sina identiteter som kristen, kvinna och ung i en tid av samhälleliga och inte minst kyrkohistoriska förändringar.

Avhandlingens frågeställningar fokuserar på hur dessa identiteter formulerades och gestaltades och varför det skedde på detta sätt, under perioden 1865–1903.

Mats Larsson:
”Vi kristna unga qvinnor”. Askers Jungfruförening 1865–1903 – identitet och intersektionalitet
Teologiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 9 oktober 2015
Opponent: docent Erik Sidenvall, Växjö