Trofast – hov och tass i kunglig tjänst

Livrustkammaren
20 mars 2010 – 30 januari 2011

Trofast – hov och tass i kunglig tjänst är namnet på vårens stora utställning i Livrustkammaren. Temat för utställningen är hundar och hästar – kungars och drottningars, prinsars och prinsessors. Hundar och hästar är människans äldsta och mest närstående vänner bland djuren och de har även spelat en stor roll för våra kungligheter genom historien.

Oscar II: vita paradhäst, 1880
Oscar II:s vita paradhäst, 1880. Hästen är sadlad med valltrapp.
Foto: Alexis Daflos.

Hundarna följde dem på jakt eller gav värme och trygghet under mörka nätter i slottets salar. Hästarna förde kungarna snabbt och lätt på sina ryggar genom land och rike. De kläddes i de mest fantastiska sadlar och färggranna täcken för att ge lyskraft i festliga parader vid kröningar och bröllop.

Trofast – hov och tass i kunglig tjänst är en utställning för hela familjen. Här kan alla känna igen sig i förhållandet till de älskade djuren och fundera över likheter och skillnader i hur vi behandlar dessa djur idag och hur man gjorde förr.