Einar Hansens svenska forskningspris för framstående humanistisk forskning går till historikern Ulf Zander och fondens två svenska hederspriser till arkeologen Lars Larsson och lingvisten Christer Platzack. Forskningspriset är på 150 000 danska kronor.

Professor Ulf Zander vid Lunds universitet har förnyat forskningen i historia genom att nyttja andra medier förutom de traditionellt skrivna. I prismotiveringen står bland annat: ”Ulf Zanders forskning har i stor utsträckning kretsat kring begrepp som historiebruk och historiemedvetetande och historiekultur. Han har visat hur eftervärldens politiska, ideologiska och kulturella behov i frågor som gäller identitet och identifikation varit formande för användningen av historiska händelser och historiska verk.”

De två svenska hederspriserna för humanistisk forskning tilldelas arkeologen professor Lars Larsson och lingvisten professor Christer Platzack, båda vid Lunds universitet, för att de byggt upp forskningsmiljöer inom sina respektive vetenskapliga områden.

Den dansk-svenske skeppsredaren, förläggaren och mecenaten Einar Hansen (1902-1994) har lagt grunden till denna forskningsfond som i hans namn årligen delar ut priser till framstående forskare i humaniora vid Lunds och Köpenhamns universitet.