Ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm

Bokomslaget

Tiden efter andra världskriget beskrivs ofta som en period av lugn och samförstånd i Sverige. Samtidigt skakades centrala Stockholm mellan åren 1948 och 1987 av återkommande så kallade ungdomsupplopp. Gång på gång fick huvudstaden uppleva konfrontationer med tusentals deltagare, stenkastning och polischocker.

I Den bråkiga staden. Ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm tar författarna Martin Ericsson och Andrés Brink Pinto ett helhetsgrepp på fem ungdomsupplopp i centrala Stockholm. Vi får göra en resa som börjar på Södermalm under påsken år 1948, som går vidare via de bråkiga somrarna i Berzelii park åren 1951 och 1954, Nyårskravallerna år 1956 och Hötorgskravallerna år 1965, och som slutar först i och med kravallerna i Kungsträdgården år 1987.

Vi får också följa vuxenvärldens auktoriteter, som var mycket förbryllade av händelserna, inte minst eftersom deltagarna inte ställde några tydliga krav.

Den bråkiga staden ger ett historiskt perspektiv på fenomenet ungdomsupplopp och kravaller. Författarna visar att till synes meningslösa eller kravlösa upplopp har en lång historia och att de, av de unga deltagarnas egna utsagor att döma, visst har handlat om meningsfulla frågor, nämligen om rätten att få uppehålla sig i det urbana rummet. Författarna hoppas på att boken både ska väcka frågor och ge svar, eller varför inte invändningar och kritiska synpunkter? Stadsrummet är aldrig neutralt, utan format av politiska beslut och av mötet mellan utestängda grupper och polismakten, och dess utformning måste därför ständigt diskuteras.

Martin Ericsson är historiker vid Lunds universitets historiska institution. Han forskar om upplopp, kravaller och politiska protester i Sveriges moderna historia samt den svenska rasismens och rasforskningens historia. Andrés Brink Pinto är historiker vid den genusvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om sociala rörelser, med fokus på antifascism, samt om genus och sexualitet.

Martin Ericsson och Andrés Brink Pinto:
Den bråkiga staden. Ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm 
Förlag: Stockholmia förlag
Utkom 2019